Voor 35 euro per maand helpt u een kind uit El Zaïte om naar school te gaan.

Ontdek hieronder op welke manieren u de projecten van El Zaïte kan steunen.

Steunouder worden 

Het onderwijs is op lange termijn de beste remedie tegen armoede.
De basis van de financiële draagkracht van SASEL ligt bij de 'adoptieouders' of 'pleegouders' (naar het voorbeeld van Foster parenting). 

Het principe is eenvoudig: 
een gezin, koppel of persoon in België stort 35 euro per maand en steunt het onderwijs van één kind (of jongere) in El Zaïte.  De storting kan ook jaarlijks gebeuren door een bijdrage van 420 euro.

Praktisch:
U stelt een doorlopende opdracht in of u doet een gift aan 

SASEL VZW, 2970 Schilde
IBAN :  BE52 789 566 372 409
BIC : GKCCBEBB​

Elke storting van meer dan 40 euro op jaarbasis ontvangt een fiscaal attesten krijgt dus 45% van de gift langs fiscale weg terug.

Het persoonlijke aspect van de steun vinden we ook belangrijk: minstens éénmaal per jaar ontvangt elke steunouder een brief van het kind of de jongere met nieuws. 

Vul het formulier hieronder in, en bezorg ons uw gegevens voor het fiscaal attest. U kan hier ook aangeven welk project van Sasel uw voorkeur wegdraagt. 

VUL HIER HET STEUNFORMULIER IN

Vrije giften

Alle giften zijn welkom en gaan integraal naar Sasel in El Salvador. Er gaat géén vergoeding naar het beheer of fundraising voor de vzw. Alle evenementen worden georganiseerd door vrijwilligers.

Rekeningnummer voor giften:
SASEL vzw, 2290 Schilde
IBAN :  BE52 789 566 372 409
BIC : GKCCBEBB​

Ook in Nederland mogen donateurs hun giften aftrekken van de inkomsten-of vennootschapsbelasting.
SASEL is erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling) dus u betaalt geen erfbelasting of schenkingsbelasting voor erfenissen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

Alle giften van meer dan 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. U ontvangt een fiscaal attest  en krijgt dus 45% van de gift langs fiscale weg terug. De informatie over giften en fiscaliteit vindt u terug op deze site van de vlaamse overheid. U vindt Sasel vzw terug in de lijst van erkende instellingen.

Als u het giftformulier hieronder invult, kunt u aanduiden dat u een fiscaal attest wenst, ons uw gegevens bezorgen en aangeven welk project van Sasel uw voorkeur wegdraagt. 

VUL HIER HET GIFTFORMULIER IN


Legaten

Onze dank gaat uit naar de mensen die Sasel vzw als begunstigde hebben opgenomen in hun testament. Indien gewenst, kan u hierover contact opnemen met het bestuur.

Serviceclubs

Sasel dankt voor hun steun :

- Lions Club  Antwerpen Amberes

- Lions Club Antwerpen Belpaire

- Rotary Hoogstraten Kempen

- Rotary Antwerpen Heideland

- Rotary Sint Gillis Waas - Stekene - Camasiacum


Parochies

-  Sint-Teresia De Bunt Ekeren

De Bunt parochie uit Ekeren steunt SASEL vzw.- Parochie Heilig-Hart Deuzeld Schoten
Bedrijven

SASEL dankt de volgende bedrijven voor hun steun :

- PIDPA voor de sponsoring van het waterproject

Fondsen

Aflam vzw

SASEL dankt AFLAM vzw voor haar substantiële steun.  AFLAM vzw  steunt 4e pijler projecten in Afrika en Latijns-Amerika.

Davidsfonds SchildeKinderleven - Vie d'enfant

Kinderleven - Vie d'Enfant steunt onderwijsprojecten voor kinderen over heel de wereld.


Subsidies


Gemeentelijke subsidies

Dank aan GROS Schilde en GROS Schoten voor hun jaarlijkse steun.


Provinciale subsidies

Sasel dient jaarlijks een dossier in bij de 4de Pijlerwerking van de Provincie Antwerpen.
Dank voor de toekenning van de steun.


Vlaanderen

Sasel vzw ontvangt geen subsidies van de Vlaamse of federale overheid.