Projecten

Op 20 jaar tijd is Sasel erin geslaagd om via een hele reeks projecten een hele gemeenschap op te bouwen.
Steeds met steun van Belgische adoptieouders, serviceclubs, verenigingen en bedrijven die een project helpen financieren. 

Er zijn drie basisprojecten : onderwijs, voeding en medische zorgen. De andere zijn deelprojecten die bijdragen tot de basisprojecten. Klik op elke project voor meer uitleg. 
 

Onderwijsproject - Colegio San Martin De Porres

Volledig basis- en secundair onderwijs (ASO) voor 250 leerlingen. Het unieke: enige school met hoogstaand studieniveau in El Salvador voor sociaal kansloze kinderen. Als privé-initiatief heeft de school geen recht op subsidies van de Salvadoraanse staat of de Federale Belgische of Vlaamse regering.

Een aantal leerlingen hebben financiële-adoptieouders in Europa (30 €/maand) en genieten daardoor gratis onderwijs. Door inkomsten van acties in België krijgen alle kinderen voeding en medische opvolging. De adoptie-ouders genieten fiscale aftrek, krijgen rapporten, brieven en foto's.

Omdat de leerlingen zeer hoog scoren op het officieel staatsexamen mag de school wettelijke diploma's uitreiken. Daardoor worden hogere studies mogelijk en verhogen de kansen op tewerkstelling.

In el colegio voelen de kinderen zich thuis. Het is een oase van rust en veiligheid. De leerkrachten vervullen de rol van vader en moeder.

De situatie van totale armoede (geen huis, geen elektriciteit, ...) verhindert leerlingen om nog te studeren na schooltijd . Ze blijven in de naschoolse opvang om, onder begeleiding van leerkrachten, hun schooltaken te maken en zich te ontspannen.

Ook de ouders van de leerlingen zijn verplicht één zaterdag per maand les te komen volgen in hygiëne, relatievorming, kinderopvoeding, gezondheidszorg, doelstellingen van de school ...

Info & video's

 
 

Onderwijsproject - studenten Hoger Onderwijs

Vanuit haar toekomstgerichte visie heeft SASEL vzw altijd via haar studiebeurssysteem haar meest begaafde leerlingen de kans gegeven HOGERE STUDIES te volgen.

Verschillende leerlingen studeerden reeds af.

Ontdek meer

Onderwijsproject - opleiding voor leerkrachten

De lerarenopleiding in El Salvador laat te wensen over. Tijdens de vakanties worden de leerkrachten bijgeschoold in vakkennis, didactische aanpak en pedagogische vernieuwingen.

SASEL vzw geeft hen ook de kans om bijscholingscursussen aan de universiteit te volgen.

William Aragon begeleidt hen in hun psychologische en sociale aandacht voor de leerlingen.

Ontdek meer

Horecaproject - El Tempisque

Sasel vzw geeft in haar horeca-opleidingscentrum El Tempisque in Zaragoza jongeren en volwassenen de kans een opleiding te volgen waardoor hun tewerkstelling mogelijk wordt.

Koken is een keuzevak in El colegio. Jongeren behaalden een diploma kokschool en vrouwen begonnen een eigen eethuisje. El Tempisque bereidt het eten voor ons voedingsproject en verzorgt feesten voor de plaatselijke middenklasse.

Ontdek meer

Project Voeding

Streefdoel is dat alle kinderen tweemaal eten per dag. Ondervoeding (alleen maïs en bonen) vermindert de studiekansen en leidt tot zware medische problemen.

De leerlingen van el colegio San Martin de Porres krijgen daarom tweemaal per dag een gezonde maaltijd klaargemaakt in ons horeca-opleidingscentrum "El Tempisque".

Ook tijdens het weekend en de schoolvakanties krijgen de kinderen te eten in de scoutsbeweging en in het deelproject Com-Vivir.

Alleenstaande ouderen mogen komen mee-eten of krijgen voedselpakketten.

Ook straatjongeren hebben honger.

Project Com-Vivir 

Com-Vivir (Samen-Leven) werd door Sasel in 2011 opgericht.

Com-Vivir organiseert activiteiten in el colegio en daarbuiten. In el colegio wordt aan volwassenen (tijdens de oudercontacten) en leerlingen een ethisch en religieus bewustzijn meegegeven.

De christelijke levensvisie is gebaseerd op de bevrijdingstheologie van SAN ROMERO de AMERICA: oecumene,  vrede, verdraagzaamheid, solidariteit.

Elke zondag komen vrijwilligers samen om zich te bezinnen en concreet maatschappelijke initiatieven te nemen. Werkwijze: eigen creativiteit via muziek, toneel, dans, tekenen.

In 2012 bouwden de jongeren een eigen bezinningslokaal.

Info & video'sProject Medica 

Fysieke gezondheid
Een privéziekteverzekering is voor de armen onbetaalbaar. De staatsgeneeskunde is gratis maar mist kwaliteit, infrastructuur. Geneesmiddelen zijn zeer duur. De gezinnen van de beurskinderen krijgen medische hulp. Voor de andere gezinnen worden medicamenten aangekocht.
El colegio San Martin de Porres is de enige school in El Salvador waar anders-validen welkom zijn. Er is ook medisch schooltoezicht.

Geestelijke gezondheid
Trauma's van de burgeroorlog worden vaak afgereageerd op kinderen en vrouwen. Repressie leidt tot haat, wrok en angst. Extreme armoede veroorzaakt alcoholisme, zwaar crimineel gedrag en bendevorming.
Psychologische begeleiding - individueel of in groep - verhoogt de psychische weerbaarheid.

Ziektes voorkomen: hygiënisch project
Om epidemieën te voorkomen werkt Sasel vooral ook aan betere hygiënische omstandigheden: zuiver water dankzij waterboringen, bouw van toiletten, tanden poetsen, schoenen dragen, handen wassen...
Moeders krijgen les in hygiëne.

Ontdek meer

 
 


 
 

Ecologisch project - Eco-vida

Tien jaar geleden startte William Aragon, samen met enkele leerkrachten en leerlingen het Eco-Vida deelproject.

Hun spontane belangstelling voor de natuur, geschraagd door de kennis van William Aragon via zijn opvoeding en studie in België, werd gekoppeld aan de sociale doelstelling van SASEL vzw. De kanslozen zijn immers dubbel kansloos want zij zijn het eerste en grootste slachtoffer van ecologische verwaarlozing en klimaatwijzigingen.

Resultaten:

  • als enige school heeft el colegio San Martin de Porres ecologie als verplicht leervak
  • start met een ecologisch museum in el colegio
  • protestmarsen:  tegen privatisering van water en tegen roekeloos boskappen voor bouwprojecten
  • vuilnis ophaling
  • bewustmaking van de bevolking via optochten
  • opstarten van biologische landbouw
  • plaatsen van zonnepanelen
  • volksopvoeding: leren recycleren, zwerfvuil opruimen in rivieren en op stranden

Deze inspanningen werden in november 2019 bekroond met de INTERNATIONALE HEINRICH BÖLL prijs. 

Ook het behalen van de publieksprijs 4de PIJLER 2020 met als thema: Changemaker werd hierdoor mede bepaald.

Ontdek meer

 
 

Landbouwproject - Podar

Via het grijswatersysteem wordt het gebruikte douchewater wordt gezuiverd en hergebruikt voor irrigatie.

Dankzij privésponsoring uit België konden we een deel van een verwaarloosde plantage kopen in San Juan Buena Vista, 20 km. verwijderd van El Zaite. De helft van de grond gebruiken we voor onze scouts.

Na waterboring, electriciteit via zonnepanelen en irrigatie konden we het bio-landbouwproject PODAR opstarten met de bedoeling straatjongeren en vrouwen werk te verschaffen en zo sociaal ondernemen mogelijk maken.

Bio-landbouw is ook een keuzevak in el colegio San Martin de Porres en aan geïnteresseerde volwassenen en plattelandsboeren wordt opleiding aangeboden. 

We proberen zo zoveel mogelijk aan ons voedingsproject bij te dragen en basisproducten te leveren voor ons horeca-opleidingscentrum El Tempisque.

Ontdek meer

 
 Project Scouting

Als buffer tegen de criminele jeugdbendes, waaraan jongeren gedwongen worden deel te nemen, zijn we in november 2007 gestart met een scoutsbeweging. Een positieve groepsvorming met een ethisch ideaal (elke dag de goede daad) beschermt jongeren die doelloos langs de straat zwerven en ontwikkelt bij hen een zin voor verantwoordelijkheid en sociaal engagement en ecologisch bewustzijn.

In de scoutsgroep vinden ze  een thuis, die ze niet hebben, de aandacht en de warmte, die ze nodig hebben. Ze mogen er creatief kind zijn, toekomstgericht denken in aandacht voor de natuur, leren overleggen en met elkaar praten, geweldloos problemen oplossen.

Via scoutsjamborees en scoutskampen ontstaat er contact tussen de kinderen van El Zaite en kinderen uit een ander sociaal milieu van El Salvador. Het klassensysteem wordt daardoor doorbroken. Integratie van de allerarmsten wordt mogelijk: één van de grote doelstellingen van SASEL vzw.

Dit initiatief heeft enorm veel succes. Financieel is dit een investering want onze jongeren of hun ouders hebben geen geld voor uniform, slaapzakken, kampleven, eten, spelmateriaal ...

Ontdek meer

Hulp aan de gemeenschap

Het grootste geschenk aan de gemeenschap van El Zaite is het onderwijsproject.

De families van de beurskinderen engageren zich tot dienst aan de gemeenschap o.a. in wegenaanleg, bouw van el colegio, onderhoudswerken enz..

Sasel voorziet de gemeenschap van drinkbaar water, electriciteit en ziekenvervoer. Ze stelt haar gebouwen ter beschikking voor sociale activiteiten.

De aankoop van stapelbedden en matrassen voorkomt dat kinderen en volwassenen in het slijk (regenseizoen) op de grond moeten slapen.

In Coronatijd (2020) werden de families voorzien van voedselpakketten.