Evolutie van Sasel sinds 1997

- 1997 :   in de jungle op een zandweg: William Aragon verzamelt de kinderen van de vuilnisbelt
                Voeding en eerste alfabetisering
- 1998 :   aankoop van lemen hutten , verbouwing tot klaslokalen , manueel graven ; waterput 20 m diep
- 1999 :   Orkaan Mitch : verwoesting van de waterput
                bouw waterzuiveringsinstallatie voor drinkbaar water
                Aanwerving : 2 leerkrachten
-2000:     bouw van derde klaslokaal
                Aanleg van wegen en elektriciteit
-2001 :     3 aardbevingen verwoesten het project
                Wederopbouw door ouders en leerlingen : 9 maanden lang
-2002 :    waterboring :80 meter : drinkbaar water voor heel El Zaite
                Start: horeca-opleidingscentrum in Zaragoza
-2004 :    uitbreiding van de school : el colegio San Martin de Porres volledig basis –en secundair onderwijs
                Bouw van toiletten in de school
-2006:    inrichting van een computerklas
-2007 :    eerste diploma’s : 17 leerlingen en 6 krijgen een SASEL studiebeurs : hoger onderwijs
                Start : scoutsgroep: grupo 38 San Martin de Porres
-2008 :    bouw van twee klaslokalen : praktijkvakken
-2010 :    start van het pastoraal project COM_VIVIR
-2011 :    waterboring 180 meter diep : scoutsgrond en landbouwgrond
-2012 :    bouw: bezinningscentrum pastoraal project COM-VIVIR
                Start : bio-landbouwproject
-2013 :    uitbouw bio-landbouwproject
                Bouw klaslokaal voor eco-vida lessen ; woonkamer bewaker
-2015 :    start kippenkwekerij
-2017 :    elektriciteitsvoorziening via zonnepanelen : landbouwproject +el colegio San Martin de Porres ---
-2018:    oprichting : FONDS: Hogere Studies
-2019:    Landbouwproject: vernieuwing en uitbreiding irrigatiesysteem
-2020:    COVID – digitaal onderwijs + voedselhulp voor heel El Zaite – bouw van een refter
-2021 :    colegio terug opstarten – vaccinatieprogramma