PROJECTEN

In onze projecten verwezenlijken we de SDG's (Sustainable Development Goals) actieplan, aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN in 2015.

(Klik op de tekst)

HET ONDERWIJSPROJECT - BASIS VAN DE ANDERE PROJECTEN

El colegio San Martin de Porres / El Zaite

Volledig basis- en secundair onderwijs (ASO) voor 250 leerlingen. Het unieke: enige school met hoogstaand studieniveau in El Salvador voor sociaal kansloze kinderen.


Als privé-initiatief heeft de school geen recht op subsidies van de Salvadoraanse staat of de Federale Belgische of Vlaamse regering.

Een aantal leerlingen hebben financiële-adoptieouders in Europa (30 €/maand) en genieten daardoor gratis onderwijs. Door inkomsten van acties in België krijgen alle kinderen voeding en medische opvolging. De adoptie-ouders genieten fiscale aftrek, krijgen rapporten, brieven en foto's.


Omdat de leerlingen zeer hoog scoren op het officieel staatsexamen mag de school wettelijke diploma's uitreiken. Daardoor worden hogere studies mogelijk en verhogen de kansen op tewerkstelling.


In el colegio voelen de kinderen zich thuis. Het is een oase van rust en veiligheid.

De leerkrachten vervullen de rol van vader en moeder.

Op bezoek in El colegio

Oefening evacuatie bij aardbeving
Eigen verleden leren kennen: bezoek Maya-ruïnes

NIEUW in 2021

Nieuwe refter

Bouw van ECO-VIDA klaslokalen

Naschoolse opvang

Hun sociale situatie van totale armoede (geen huis, geen elektriciteit, ...) verhindert de leerlingen na schooltijd nog te studeren. Ze blijven in de naschoolse opvang om, onder begeleiding van leerkrachten, hun schooltaken te maken en zich te ontspannen.

Hulp van de leerkracht
Samen studeren
Samen studeren
Niets doen
TV kijken

Horeca: El Tempisque

Sasel vzw geeft in haar horeca-opleidingscentrum El Tempisque in Zaragoza jongeren en volwassenen de kans een opleiding te volgen waardoor hun tewerkstelling mogelijk wordt.

Koken is een keuzevak in El colegio. Jongeren behaalden een diploma kokschool en vrouwen begonnen een eigen eethuisje. El Tempisque bereidt het eten voor ons voedingsproject en verzorgt feesten voor de plaatselijke middenklasse.

Fonds voor hogere studies

Vanuit haar toekomstgerichte visie heeft SASEL vzw altijd via haar studiebeurssysteem haar meest begaafde leerlingen de kans gegeven HOGERE STUDIES te volgen.

Verschillende leerlingen studeerden reeds af.

Sasel Fonds Hogere Studies, een nieuwe uitdaging na 20 jaar Sasel Klik 

Hoe:

 • wonen onze studenten?
 • studeren ze?
 • engageren ze zich voor SASEL vzw?
Claudia Dias Velis - Pedagogie
Antonio - Management
Jorge - Informatica
Nora - Engelse filologie
Argenis - Informatica
Eva - Bedrijfsmanagement

Opleiding leerkrachten

De lerarenopleiding in El Salvador laat te wensen over.


Tijdens de vakanties worden de leerkrachten bijgeschoold in vakkennis, didactische aanpak en pedagogische vernieuwingen.

SASEL vzw geeft hen de kans de bijscholingscursussen aan de universiteit te volgen.


William Aragon begeleidt hen in hun psychologische en sociale aandacht voor de leerlingen.

Volwassenenonderricht

De ouders van de leerlingen zijn verplicht één zaterdag per maand les te komen volgen in hygiëne, relatievorming, kinderopvoeding, gezondheidszorg, doelstellingen van de school ...

BASISPROJECT: VOEDING

2x eten per dag


Ondervoeding (alleen maïs en bonen) vermindert de studiekansen en leidt tot zware medische problemen.


De leerlingen van el colegio San Martin de Porres krijgen tweemaal per dag een gezonde maaltijd klaargemaakt in ons horeca-opleidingscentrum "El Tempisque".

Ook tijdens het weekend en de schoolvakanties krijgen de kinderen te eten in de scoutsbeweging en in het deelproject Com-Vivir.

Alleenstaande ouderen mogen komen mee-eten of krijgen voedselpakketten.

Ook straatjongeren hebben honger.

Begin: kinderen eten buiten
Eten in el colegio
Ouderen mogen ook mee-eten
Voedselpakketten voor de ouderen
Eten bij de scouts
Straatjongeren hebben honger

BASISPROJECT: MEDICA

Fysieke gezondheid

Een privéziekteverzekering is voor de armen onbetaalbaar. De staatsgeneeskunde is gratis maar mist kwaliteit, infrastructuur. Geneesmiddelen zijn zeer duur. De gezinnen van de beurskinderen krijgen medische hulp. Voor de andere gezinnen worden medicamenten aangekocht.


El colegio San Martin de Porres is de enige school in El Salvador waar anders-validen welkom zijn.


Er is ook medisch schooltoezicht.

Geestelijke gezondheid

DSC09716

Trauma's van de burgeroorlog worden vaak afgereageerd op kinderen en vrouwen.

Repressie leidt tot haat, wrok en angst. Extreme armoede veroorzaakt alcoholisme, zwaar crimineel gedrag en bendevorming.

Psychologische begeleiding - individueel of in groep - verhoogt de psychische weerbaarheid.
Indiaanse therapeutische technieken

Ziektes voorkomen: hygiënisch project

Om epidemieën te voorkomen werkt Sasel vooral ook aan betere hygiënische omstandigheden: zuiver water dankzij waterboringen, bouw van toiletten, tanden poetsen, schoenen dragen, handen wassen ...Moeders krijgen les in hygiëne.

Bij de psychologe

Eerst: rioolwater als watervoorziening
Eerste toilet en waterput
Waterboring
Bouw van toiletten
Toilet met water in de school
Drinkbaar water in de school

DEELPROJECT COM-VIVIR 

Com-Vivir (Samen-Leven) werd door Sasel in 2011 opgericht.

Com-Vivir organiseert activiteiten in el colegio en daarbuiten.


In el colegio wordt aan volwassenen (tijdens de oudercontacten) en leerlingen een ethisch en religieus bewustzijn meegegeven.

De christelijke levensvisie is gebaseerd op de bevrijdingstheologie van SAN ROMERO de AMERICA: oecumene, vrede, verdraagzaamheid, solidariteit.


Elke zondag komen vrijwilligers samen om zich te bezinnen en concreet maatschappelijke initiatieven te nemen. Werkwijze: eigen creativiteit via muziek, toneel, dans, tekenen.


In 2012 bouwden de jongeren een eigen bezinningslokaal.

Welke toekomst willen we?
Welke maatschappij willen we?
Welke maatschappij willen we?
Ethische opvoeding in el colegio
Tekenen
Muziek
Toneel: leven van patroonheilige San Martin de Porres
Bezinning
Museum Romero in el colegio

DEELPROJECT ECO-VIDA  (Ecologisch leven)

Tien jaar geleden startte William Aragon, samen met enkele leerkrachten en leerlingen het Eco-Vida deelproject.


Hun spontane belangstelling voor de natuur, geschraagd door de kennis van William Aragon via zijn opvoeding en studie in België, werd gekoppeld aan de sociale doelstelling van SASEL vzw. De kanslozen zijn immers dubbel kansloos want zij zijn het eerste en grootste slachtoffer van ecologische verwaarlozing en klimaatwijzigingen.


Bereikte resultaten:

 • als enige school heeft el colegio San Martin de Porres ecologie als verplicht leervak
 • start met een ecologisch museum in el colegio
 • protestmarsen:  tegen privatisering van water en tegen roekeloos boskappen voor bouwprojecten
 • vuilnis ophaling
 • bewustmaking van de bevolking via optochten
 • opstarten van biologische landbouw
 • plaatsen van zonnepanelen
 • volksopvoeding: leren recycleren, zwerfvuil opruimen in rivieren en op stranden

En zoveel meer ...


Ontvangen diploma
Les in ecologie
Ecologisch museum in el colegio
Sorteren van afval in el colegio
Bewustmaking via affiche: vuilnis in de vuilnisbak
Resultaat van de bewustmaking
Leerlingen reinigen de rivier
Protestmars tegen privatisering van water
Bewustmaking via optochten
Zonnepanelen
Vrolijke recyclage

Deze inspanningen werden in november 2019 bekroond met de INTERNATIONALE HEINRICH BÖLL prijs.

(Klik op de rode tekst om het document te openen)

Ook het behalen van de publieksprijs 4de PIJLER 2020 met als thema: Changemaker werd hierdoor mede bepaald.

NIEUW in 2022

Grijswatersysteem voor het PODAR landbouw deelproject. 

Het gebruikte douchewater wordt gezuiverd en wordt hergebruikt voor irrigatie.

DEELPROJECT HULP AAN DE GEMEENSCHAP 

Het grootste geschenk aan de gemeenschap van El Zaite is het onderwijsproject.


De families van de beurskinderen engageren zich tot dienst aan de gemeenschap o.a. in wegenaanleg, bouw van el colegio, onderhoudswerken enz..


Sasel voorziet de gemeenschap van drinkbaar water, electriciteit en ziekenvervoer. Ze stelt haar gebouwen ter beschikking voor sociale activiteiten.


De aankoop van stapelbedden en matrassen voorkomt dat kinderen en volwassenen in het slijk (regenseizoen) op de grond moeten slapen.


In Coronatijd (2020) werden de families voorzien van voedselpakketten.

Bouwen aan de school
Wegenaanleg
Water voor iedereen
Electriciteit
Electriciteit voor iedereen
Ziekenvervoer
Stapelbedden - niet meer op de grond slapen
Ook matrassen zijn er nodig
Voedselpakket in Corona-tijd
Voedselpakket in Corona-tijd

DEELPROJECT SCOUTS

Als buffer tegen de criminele jeugdbendes, waaraan jongeren gedwongen worden deel te nemen, zijn we in november 2007 gestart met een scoutsbeweging. Een positieve groepsvorming met een ethisch ideaal (elke dag de goede daad) beschermt jongeren die doelloos langs de straat zwerven en ontwikkelt bij hen een zin voor verantwoordelijkheid en sociaal engagement en ecologisch bewustzijn.


In de scoutsgroep vinden ze  een thuis, die ze niet hebben, de aandacht en de warmte, die ze nodig hebben.

Ze mogen er creatief kind zijn, toekomstgericht denken in aandacht voor de natuur, leren overleggen en met elkaar praten, geweldloos problemen oplossen.


Via scoutsjamborees en scoutskampen ontstaat er contact tussen de kinderen van El Zaite en kinderen uit een ander sociaal milieu van El Salvador. Het klassensysteem wordt daardoor doorbroken. Integratie van de allerarmsten wordt mogelijk: één van de grote doelstellingen van SASEL vzw.


Dit initiatief heeft enorm veel succes. Financieel is dit een investering want onze jongeren of hun ouders hebben geen geld voor uniform, slaapzakken, kampleven, eten, spelmateriaal ...


Scoutsactiviteit
Spel
Spel
Spel
Samen eten
Lekker en veel eten
Op tocht
Op tocht
Op kamp
Op kamp
Mars tegen de honger
Voedselpakket aan ouderen
Contact met anders-validen
Zwerfvuil ruimen
Samenwerken met andere scoutsgroepen

DEELPROJECT PODAR / LANDBOUW

Dankzij privésponsoring uit België konden we een deel van een verwaarloosde plantage kopen in San Juan Buena Vista, 20 km. verwijderd van El Zaite. De helft van de grond gebruiken we voor onze scouts.


Na waterboring, electriciteit via zonnepanelen en irrigatie konden we het bio-landbouwproject PODAR opstarten met de bedoeling straatjongeren en vrouwen werk te verschaffen en zo sociaal ondernemen mogelijk maken.


Bio-landbouw is ook een keuzevak in el colegio San Martin de Porres en aan geïnteresseerde volwassenen en plattelandsboeren wordt opleiding aangeboden. 


We proberen zo zoveel mogelijk aan ons voedingsproject bij te dragen en basisproducten te leveren voor ons horeca-opleidingscentrum El Tempisque.

Wat is PODAR?
De watertoren
Het irrigatiesysteem
Straatjongeren zitten te wachten om te kunnen gaan werken in Podar
Sociaal ondernemen: straatjongeren oogsten tomaten
Sociaal ondernemen: straatjongeren oogsten komkommers
Sociaal ondernemen: straatjongen mag een deel voor zichzelf verkopen
Kippenkwekerij
Sociaal ondernemen: vrouwen slachten de kippen
Keuzevak in el colegio: composteren
Biologische meststoffen gebruiken
Leerlingen oogsten maniok
Werken in het maïsveld
Opleiding van volwassenen
DSC02451
DSC02451
Opleiding van volwassenen
Graanoogst
Graansilo's
Levering van de Podar-oogst aan ons horeca-opleidingscentrum el tempisque