FINANCIEEL BELEID

Manier van geldverwerving en besteding

Als privé-initiatief steunt SASEL vzw op :


  • Vrije giften van privépersonen, organisaties, gemeenschappen, scholen. De geldverwerving gebeurt door het organiseren van infodagen, voordrachten, culturele activiteiten, gelegenheidsfeesten, sponsortochten enz. De vrije giften worden gebruikt voor onderhoud, infrastructuurwerken,  gebouwen, waterputten, algemene werking, enz.


  • Het financieel adopteren van kinderen door Europese gezinnen (30 EURO/maand). Het kind geniet volledig gratis onderwijs, voeding, medische zorg.


  • Vrije sponsoring voor de verloning van de leerkrachten.


  • Een toelage (elk jaar wisselend) van de Gemeentelijke raad voor Ontwikkelingssamenwerking GROS Schilde en GROS Schoten. De toelage wordt besteed aan een concreet initiatief van dat jaar.Fiscale voordelen

- In België:

     privégiften zijn vanaf 40 EURO / jaar fiscaal aftrekbaar

     erfenisrecht: schenkingen - raadpleeg uw notaris


- in Nederland:

    donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten-of vennootschapsbelasting

             de ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkingsbelasting voor erfenissen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.


Beloningsbeleid voor de bestuurders in België

De leden van de algemene vergadering en het bestuursorgaan ontvangen geen verloning of vergoeding – van welke aard ook  - voor hun inzet.  Het is vrijwilligerswerk.


Hetzelfde geldt ook voor alle medewerkers van activiteiten.

Beloningsbeleid voor het personeel in El Salvador

Het personeel van de verschillende projectonderdelen heeft  een salaris en sociale zekerheid volgens de wettelijke barema’s van de Salvadoraanse staat.

Inkomsten en uitgaven in 2021