PROJECTEN

HET ONDERWIJSPROJECT - BASIS VAN DE ANDERE PROJECTEN

El colegio San Martin de Porres / El Zaite

Volledig basis- en secundair onderwijs (ASO) voor 250 leerlingen. Het unieke: enige school met hoogstaand studieniveau in El Salvador voor sociaal kansloze kinderen.

 

Als privé-initiatief heeft de school geen enkel recht op subsidies van de Salvadoraanse staat of de Federale Belgische of Vlaamse regering.

De leerlingen hebben financiële-adoptieouders in Europa (30 €/maand). Hiervoor krijgen ze gratis onderwijs, voeding, medische opvolging. De adoptieouders genieten fiscale aftrek, krijgen rapporten en brieven.

 

Omdat de leerlingen zeer hoog scoren op het officieel staatsexamen mag de school wettelijke diploma's uitreiken. Daardoor worden hogere studies mogelijke en verhogen de kansen op tewerkstelling.

 

Gendergelijkheid wordt nagestreefd.

El colegio is ook een tehuis voor de ontheemde kinderen, een oase van rust en veiligheid.

De leerkrachten vervullen de rol van vader en moeder.

Op bezoek in El colegio

Naschoolse opvang

Hun sociale situatie van totale armoede (geen huis, geen elektriciteit, ...) verhindert de leerlingen na schooltijd nog te studeren. Ze blijven in de naschoolse opvang om, onder begeleiding van leerkrachten, hun schooltaken te maken en zich te ontspannen.

Horeca: El Tempisque

Sasel vzw geeft in haar horeca-opleidingscentrum El Tempisque in Zaragoza jongeren en volwassenen de kans een opleiding te volgen waardoor hun tewerkstelling mogelijk wordt.

Koken is een keuzevak in El colegio. Jongeren behaalden een diploma kokschool en vrouwen begonnen een eigen eethuisje. El Tempisque bereidt het eten voor ons voedingsproject en verzorgt feesten voor de plaatselijke middenklasse.

Fonds voor hoger onderwijs

In 2018 kregen 13 begaafde leerlingen een studiebeurs voor hoger onderwijs.

Verschillende leerlingen studeerden af.

Sasel Fonds Hogere Studies, een nieuwe uitdaging na 20 jaar Sasel Klik

Opleiding leerkrachten

De lerarenopleiding in El Salvador laat te wensen over.

 

Tijdens de vakanties worden de leerkrachten bijgeschoold in vakkennis, didactische aanpak en pedagogische vernieuwingen.

 

William Aragon begeleidt hen in hun psychologische en sociale aandacht voor de leerlingen.

Volwassenenonderricht

De ouders van de leerlingen zijn verplicht één zaterdag per maand les te komen volgen in hygiëne, relatievorming, kinderopvoeding, gezondheidszorg, doelstellingen van de school ...

VOEDINGSPROJECT

2x eten per dag

 

Ondervoeding (alleen maïs en bonen) vermindert de studiekansen en leidt tot zware medische problemen.

 

De leerlingen van el colegio San Martin de Porres krijgen tweemaal per dag een gezonde maaltijd klaargemaakt in ons horeca-opleidingscentrum "El Tempisque".

Ook tijdens het weekend en de schoolvakanties krijgen de kinderen te eten in de scoutsbeweging en in het deelproject Com-Vivir.

Alleenstaande ouderen mogen komen mee-eten of krijgen voedselpakketten.

Ook straatjongeren hebben honger.

GEZONDHEIDSPROJECT

Fysieke gezondheid

Een privéziekteverzekering is voor de armen onbetaalbaar. De staatsgeneeskunde is gratis maar mist kwaliteit, infrastructuur. Geneesmiddelen zijn zeer duur. De gezinnen van de beurskinderen krijgen medische hulp. Voor de andere gezinnen worden medicamenten aangekocht.

 

El colegio San Martin de Porres is de enige school in El Salvador waar minder-validen welkom zijn.

Geestelijke gezondheid

Trauma's van de burgeroorlog worden vaak afgereageerd op kinderen en vrouwen.

Repressie leidt tot haat, wrok en angst. Extreme armoede veroorzaakt alcoholisme, zwaar crimineel gedrag en bendevorming.

Psychologische begeleiding - individueel of in groep - verhoogt de psychische weerbaarheid.

 

Sasel opende een Mental healthcenter in San Salvador. Iedereen die psychologische hulp nodig heeft, kan er terecht. De kinderen van el colegio San Martin de Porres worden gratis behandeld.

Ziektes voorkomen: hygiënisch project

Om epidemieën te voorkomen werkt Sasel vooral ook aan betere hygiënische omstandigheden: zuiver water dankzij een waterboring van 80 m. diepte, bouw van toiletten, tanden poetsen, schoenen dragen, handen wassen ...

 

Moeders krijgen les in hygiëne.

COM-VIVIR

Com-Vivir (Samen-Leven) werd door Sasel in 2011 opgericht.

Com-Vivir organiseert activiteiten en el colegio en daarbuiten.

 

In el colegio wordt aan volwassenen (tijdens de oudercontacten) en leerlingen een ethisch en religieus bewustzijn meegegeven.

De christelijke levensvisie is gebaseerd op de bevrijdingstheologie van mgr. Romero: oecumene, vrede, verdraagzaamheid, solidariteit.

 

Elke zondag komen vrijwilligers samen om zich te bezinnen en concreet maatschappelijke initiatieven te nemen. Werkwijze: eigen creativiteit via muziek, toneel, dans, tekenen.

 

In 2012 bouwden de jongeren een eigen bezinningslokaal.

LANDBOUW - ECO-VIDA (Ecologisch leven)

De zorg voor onze planeet (ontbossing en de vervuiling van het weinige water), de gezondheid van de armen (moeten op de plantages werken met zware verdelgingsmiddelen en dat zonder bescherming en tegen een hongerloon), gezonde voeding produceren.

 

Moderne, efficiënte en gezonde landbouwtechnieken aanleren: een keuzevak in ons colegio.

 

Dolende straatjongeren en kansloze vrouwen werk aanbieden is sociaal ondernemen.

Geïnteresseerde volwassenen wordt opleiding aangeboden.

 

Proberen te voorzien in de eigen voedselbehoeften. En nog ruimer! De Salvadoraanse samenleving milieubewust maken!

HULP AAN DE GEMEENSCHAP VAN EL ZAITE

Het grootste geschenk aan de gemeenschap van El Zaite is het onderwijsproject.

 

De families van de beurskinderen engageren zich tot dienst aan de gemeenschap in wegenaanleg.

 

Sasel voorziet de gemeenschap van drinkbaar water en electriciteit. Ze stelt haar gebouwen ter beschikking voor sociale activiteiten.

 

De aankoop van stapelbedden en matrassen voorkomt dat kinderen en volwassenen in het slijk (regenseizoen) op de grond moeten slapen.

SCOUTS: 38 GRUPO SAN MARTIN DE PORRES

Als buffer tegen de criminele jeugdbendes, waaraan jongeren gedwongen worden deel te nemen, zijn we in november 2007 gestart met een scoutsbeweging. Een positieve groepsvorming met een ethisch ideaal (elke dag de goede daad) beschermt jongeren die doelloos langs de straat zwerven en ontwikkelt bij hen een zin voor verantwoordelijkheid.

 

In de scoutsgroep vinden ze een thuis, die ze niet hebben, de aandacht en de warmte, die ze nodig hebben.

Ze mogen er creatief kind zijn, toekomstgericht denken in aandacht voor de natuur, leren overleggen en met elkaar praten, geweldloos problemen oplossen.

 

Via scoutsjamborees en scoutskampen ontstaat er contact tussen de kinderen van El Zaite en kinderen uit een ander sociaal milieu van El Salvador. Het klassensysteem wordt daardoor doorbroken. Integratie van de allerarmsten wordt mogelijk: één van de grote doelstellingen van SASEL vzw.

 

Dit nieuwe initiatief heeft enorm veel succes. Financieel is dit een zware investering want onze jongeren of hun ouders hebben geen geld voor uniform, slaapzakken, kampleven, eten, spelmateriaal ...

 

© Copyright 2018